Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Spoločné oznámenie o rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných známok

2. apríl 2020

Rozlišovacia spôsobilosť trojrozmerných známok (priestorových známok) obsahujúcich slovné a/alebo obrazové prvky, ak ich samotný tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrady pre ochranu duševného vlastníctva z Európskej siete ochranných známok a dizajnov a združenia používateľov naďalej spolupracujú v...

Poľsko súčasťou vizuálneho vyhľadávania v nástroji TMview

2. apríl 2020

Poľský patentový úrad (PPO) sprístupnil dňa 23. marca 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vizuálne vyhľadávanie v nástroji TMview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Nástroj vizuálneho vyhľadávania, ktorý bol ako pilotný projekt implementovaný v roku 2017,...

Vestník ÚPV SR č. 4/2020

2. apríl 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2020.

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

31. marec 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva svoju výročnú správu za rok 2019. Nahliadnite do činnosti úradu, vývoja počtu prihlášok, geografického rozloženia prihlasovateľov či do počtu sporových a odvolacích konaní. Úrad vám vo svojej správe každoročne poskytuje informácie o hospodárení, o dôležitých...

Panama súčasťou TMclass a DesignClass

30. marec 2020

Generálne riaditeľstvo Registra priemyselného vlastníctva v Paname (DIGERPI) informuje, že dňa 16. marca 2020 sa stal úrad súčasťou TMclass a DesignClass nástrojov, spravovaných Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). TMclass aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 77...