Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Nová priemyselná stratégia pre Európu

19. marec 2020

Európska komisia zverejnila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Jej súčasťou je aj Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva....

Vestník ÚPV SR č. 3/2020

3. marec 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2020.

E-zine ÚPV SR 27.2.2020 - číslo 2

27. február 2020

E-zine ÚPV SR 27.2.2020 - číslo 2 (.pdf, 1 MB)

Nový Zéland súčasťou TMview

18. február 2020

Úrad priemyselného vlastníctva Nového Zélandu sprístupnil dňa 17. februára 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). TMview aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 73 participujúcich úradov....

Usmernenia týkajúce sa ochranných známok a dizajnov

18. február 2020

Najnovšie vydanie usmernení platných postupov úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pre ochranné známky a dizajny nadobudlo účinnosť 1.februára 2020. Tieto usmernenia sú určené používateľom a zodpovedným zamestnancom úradu na pomoc pri jednotlivých úkonoch. Usmernenia úradu sú...

DesignEuropa Awards 2020

18. február 2020

Radi by sme Vám dali do pozornosti vyhlásenie súťaže 2. ročníka o cenu DesignEuropa Awards 2020, ktorú organizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Cena DesignEuropa oceňuje výnimočné počiny z oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu spomedzi držiteľov zapísaného dizajnu Spoločenstva...

Implementácia modelu CAF v ÚPV SR

6. február 2020

Zavedenie Akčného plánu zlepšovania do praxe Nový rok 2020 sme začali úspešným dokončením Akčného plánu zlepšovania úradu (ďalej len „APZ“), ktorý je výsledkom aktívnej práce celého CAF tímu, metodika, vedenia úradu a nášho externého konzultanta. Z 86 námetov, podnetov na zlepšenie, ktoré sú...

Paragraf

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a zmeny Poplatkového poriadku k EPD

4. február 2020

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 12/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o...

Vestník ÚPV SR č. 2/2020

4. február 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2020.

Nová telefónna linka Infocentra ÚPV SR

4. február 2020

V rámci zvyšovania kvality služieb zavádza Úrad priemyselného vlastníctva SR od 01. 02. 2020 druhú telefónnu linku, ktorou môže verejnosť kontaktovať Infocentrum úradu a to na čísle 048/43 00 111. Linka bude v skúšobnej prevádzke.