Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Implementácia modelu CAF v ÚPV SR

6. február 2020

Zavedenie Akčného plánu zlepšovania do praxe Nový rok 2020 sme začali úspešným dokončením Akčného plánu zlepšovania úradu (ďalej len „APZ“), ktorý je výsledkom aktívnej práce celého CAF tímu, metodika, vedenia úradu a nášho externého konzultanta. Z 86 námetov, podnetov na zlepšenie, ktoré sú...

Paragraf

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a zmeny Poplatkového poriadku k EPD

4. február 2020

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 12/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o...

Vestník ÚPV SR č. 2/2020

4. február 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2020.

Nová telefónna linka Infocentra ÚPV SR

4. február 2020

V rámci zvyšovania kvality služieb zavádza Úrad priemyselného vlastníctva SR od 01. 02. 2020 druhú telefónnu linku, ktorou môže verejnosť kontaktovať Infocentrum úradu a to na čísle 048/43 00 111. Linka bude v skúšobnej prevádzke.

E-zine ÚPV SR 29.1.2020 - číslo 1

29. január 2020

E-zine ÚPV SR 29.1.2020 - číslo 1 (.pdf, 1 MB)

Vestník ÚPV SR č. 1/2020

7. január 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2020.

Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 4/2019

20. december 2019

Ponúkame vám obsah štvrtého tohtoročného časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

E-zine ÚPV SR 19.12.2019 - číslo 12

19. december 2019

E-zine ÚPV SR 19.12.2019 - číslo 12 (.pdf, 1 MB)

Implementácia modelu CAF v ÚPV - Akčný plán zlepšovania

16. december 2019

Mesiac november 2019 sa v rámci implementácie modelu CAF niesol v duchu sumarizácií všetkých oblastí a námetov na zlepšovanie do Akčného plánu zlepšovania (ďalej len „APZ“), resp. na školenie k tvorbe APZ. Zosumarizovali sme a naštudovali všetky námety zo samohodnotiacej správy ÚPV, zo spätnej...