Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Paragraf

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - predloženie návrhu novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania

18. august 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR pripravil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č....

Konvergencia praxe v oblastiach prieskumu jednotnosti vynálezu a určenia pôvodcu

18. august 2020

Prijatím Strategického plánu 2023 sa Európsky patentový úrad zaviazal spustiť diskusiu o konvergencii praxe v zmluvných štátoch Európskeho patentového dohovoru. Prvé dve pracovné skupiny vytvorené s cieľom preskúmať možné spoločné postupy v oblastiach prieskum jednotnosti vynálezu a určenie pôvodcu...

Štúdia EPO – Patenty a aditívna výroba

17. august 2020

Aditívna výroba, častejšie známa ako 3D tlač, radikálne mení spôsob výroby výrobkov. Po stáročia sa predmety vyrábajú pomocou rovnakých konvenčných procesov, ako je kovanie, odlievanie a obrábanie. Princípom aditívnej výroby je pridávanie jednej vrstvy materiálu na druhú, až kým sa nevytvorí...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

17. august 2020

Externá spätná väzba – implementácia modelu CAF v ÚPV SR Mesiac júl sa niesol naďalej vo veľmi tvorivom duchu celého CAF tímu. Sumarizovali sme a finalizovali opisy do dokumentu Opisy k externej spätnej väzbe, stretli sme sa s novým garantom projektu – s generálnym tajomníkom služobného úradu ÚPV...

Pozvánka na regionálny online seminár pre sudcov a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva

17. august 2020

Patentový úrad Lotyšskej republiky, Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) organizujú regionálny online seminár, ktorý Vás pozývame sledovať 10. septembra 2020. Cieľom seminára je spojiť zástupcov súdneho systému a odborníkov na...

Pozvánka na online tréningový kurz o zemepisných označeniach

17. august 2020

Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska (SAKPATENTI) spolu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) organizujú od 15. do 18. septembra 2020 online tréningový kurz o zemepisných označeniach. Cieľom tréningového kurzu je zdôrazniť význam zemepisných označení v stratégiách...

Aktivita inovátorov Slovenska sa počas koronakrízy zvýšila

14. august 2020

Banská Bystrica 14. augusta 2020 Aktivita inovátorov Slovenska sa počas koronakrízy zvýšila Úrad priemyselného vlastníctva SR prijal v prvom polroku roka 2020 – v čase koronakrízy – viac podaní na predmety ochrany práv duševného vlastníctva ako v porovnateľnom období v roku 2019. Šance zvládnuť...

E-zine ÚPV SR 13.8.2020 - číslo 7

13. august 2020

E-zine ÚPV SR 13.8.2020 - číslo 7 (.pdf, 1 MB)

Plánovaný výpadok informačných systémov úradu

12. august 2020

Dňa 13.8.2020 od 15:00 hod. do 17:00 hod. je z dôvodu rekonštrukcie budovy ÚPV naplánované vypnutie elektrického prúdu, preto budú v tomto čase informačné systémy úradu pre verejnosť nedostupné. Služby Infocentra ÚPV SR bude dnes úrad poskytovať len do 15:00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie - zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR

10. august 2020

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje...