Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Dobrý príbeh Úradu priemyselného vlastníctva SR

15. december 2020

Pozrite si dobrý príbeh Úradu priemyselného vlastníctva SR!

Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ

9. december 2020

Banská Bystrica 8. decembra 2020 Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ Duševné vlastníctvo zohráva v hospodárstve EÚ zásadnú úlohu. Zabezpečenie jeho ochrany na vnútornom trhu je preto kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Únie. Európsky dvor audítorov v tomto kontexte začína audit,...

Ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ

4. december 2020

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný mechanizmus na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov. Tieto výrobky často tvoria dôležitú súčasť miestnej identity, predmet cestovného ruchu a dôležitý zdroj pracovných miest. Jednotný systém by mohol pomôcť výrobcom zostať...

Oznámenie o spustení nástroja GIview – novej vyhľadávacej databázy pre všetky zemepisné označenia chránené na úrovni Európskej únie

4. december 2020

GIview je výsledkom spolupráce Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) s Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie. Prostredníctvom tohto on-line nástroja sú spotrebiteľom, výrobcom a odborníkom v oblasti duševného vlastníctva poskytnuté komplexné...

E-zine ÚPV SR 3.12.2020 - číslo 10

3. december 2020

E-zine ÚPV SR 3.12.2020 - číslo 10 (.pdf, 1 MB)

Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

2. december 2020

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR...

Nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na posilnenie a obnovu hospodárstva EÚ

2. december 2020

Európska komisia zverejnila 25. novembra 2020 nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva, ktorý prispeje k stimulovaniu inovačného potenciálu EÚ. Cieľom akčného plánu je umožniť európskemu kreatívnemu a inovatívnemu priemyslu udržať si popredné postavenie v celosvetovom meradle a urýchliť...

Vestník ÚPV SR č. 12/2020

1. december 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2020.

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR

30. november 2020

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR". Úrad priemyselného vlastníctva...

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR

26. november 2020

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR". Úrad priemyselného vlastníctva...