Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR".

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na "Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR". Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 7.12.2020 o 13:00 hod.

Bližšie informácie v priloženej výzve:

Vyzva-dodavka_a_montaz_kobercov.pdf (PDF, 96,5 kB) (0,1 MB)
koberce priloha rozpis.pdf (PDF, 1,2 MB) (0,1 MB)