Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a zmeny Poplatkového poriadku k EPD

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 12/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Zmeny boli prijaté 12. decembra 2018 rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie a nadobudli platnosť 1. apríla 2019.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/12/20200124

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 13/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode. Zmeny boli prijaté 27. septembra 2018 na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2020. 

ÚPV SR upozorňuje, že touto zmenou dochádza okrem iného k úprave názvu Vykonávacieho predpisu na Vykonávací predpis k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok. 

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/13/20200124

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 14/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok. Zmeny boli prijaté 3. októbra 2019 na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2020. 

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/14/20200124