Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Webinár: postavenie duševného vlastníctva v inovačnom ekosystéme

Pri príležitosti 63. zasadnutia Valného zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) prebehne 19. júla hybridná diskusia o úlohe duševného vlastníctva v podpore inovačného ekosystému. Diskusiu spoluorganizuje francúzsky úrad priemyselného vlastníctva (INPI). Počas webinára vystúpia zástupcovia inovačných centier a národných úradov duševného vlastníctva z viacerých krajín. Cieľom diskusie je zdieľať úspešné príbehy o aktívnej úlohe duševného vlastníctva v podpore inovačného ekosystému. Jedným z prezentujúcich je aj predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Webinár bude streamovaný na web stránke https://www.eventbrite.com

Ilustračný obrázok k webináru