Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Výročná správa Európskeho patentového úradu: rok prispôsobenia sa a odolnosti

Výročná správa 2021 Európskeho patentového úradu sa zameriava na úspechy odzrkadľujúce snahu stať sa agilnejšou a udržateľnejšou inštitúciou. Správu dopĺňa osem príloh, ktoré poskytujú pohľad na rôznorodú škálu tém od ochrany údajov až po kvalitu procesov.

Výročná správa sa zameriava na päť kľúčových oblastí, na ktoré sa úrad v poslednom roku sústredil:

  • budovať angažovanú, informovanú a spolupracujúcu inštitúciu,
  • zjednodušiť a modernizovať IT systémy,
  • doručiť vysokokvalitné produkty a efektívne služby,
  • budovať európsky patentový systém a sieť s globálnym vplyvom a
  • zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

Napriek pandémii EPÚ napredoval v plnení Strategického plánu 2023. 71 % aktivít zo štvorročného plánu už bolo zrealizovaných koncom decembra 2021.

Celú výročnú správu nájdete na webe: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2021.html