Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Výročná správa 2021

Výročná správa 2021: Chránime hodnotu myšlienok!

Rok 2021 sa nám do pamäti zapíše ako rok, počas ktorého sme ešte stále bojovali s neviditeľným nepriateľom. Zároveň to bol rok, kedy sme si aj vďaka tejto nepríjemnej skúške uvedomili, aký význam má pre našu spoločnosť veda, výskum a inovácie. Práve vďaka nim sa nám podarilo celú situáciu dostať pod kontrolu a čo je najpodstatnejšie, zachrániť nevyčísliteľné množstvo ľudských životov.

V napĺňaní hesla – inovácie potrebujú rýchlosť – pokračujeme aj ďalej. Po zrýchlení konania v oblasti ochranných známok sme sa pustili do ešte odvážnejšej úlohy, a to skrátiť dobu konania o prihláške patentu. Možnosť získať patent na vynález v zrýchlenom konaní majú prihlasovatelia od 1. 3. 2021. Je evidentné, že u prihlasovateľov zmena zarezonovala a ku koncu decembra sme mali do zrýchleného konania zaradených 24 patentových prihlášok. Úrad priemyselného vlastníctva sa minulý rok intenzívne venoval rozširovaniu povedomia o možnostiach ochrany regionálnych produktov, ktoré môžu (a mali by) nosiť chránené zemepisné označenie alebo označenie pôvodu. Identifikovali sme vďaka tomu takmer 30 nových výrobkov, ktoré môžu byť chránené ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie. Rozvojom ochrany jednotlivých produktov pomáhame udržiavať tradíciu výroby priamo v regióne, čo má priamy dosah na podporu regiónov. Vďaka cestám po Slovensku sme si opätovne uvedomili, akou sme krásnou a bohatou krajinou či už na samotné produkty, ale aj na ľudí, ktorí vykonávajú prácu s láskou a zisk pre nich častokrát nie je prioritou.

Ďakujem kolegom, ktorí aj napriek neľahkej situácii hľadali spôsoby, ako sa veci dajú urobiť a aj v minulom roku opäť ukázali, že ich náročná odborná práca je na vysokej úrovni. Úrad funguje ako hodinky práve vďaka vám. Ako jednotlivé kvapky tvoria more, tak aj my spolu pomáhame vytvárať hodnoty pre celú našu krajinu. Patrí vám moja obrovská vďaka a uznanie.


Pozývam Vás nahliadnuť do našej cesty rokom 2021.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Výročná správa 2021 (PDF, 9,0 MB)

ilustračný obrázok