Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

Hoci je oficiálne poslanie Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) Slovenskej republiky obmedzené na úlohy súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva, nemôžu jeho zamestnanci zostať ľahostajní k súčasnej geopolitickej situácii. ÚPV SR vyjadruje solidaritu, sústrasť a plnú podporu ukrajinskému ľudu. Akt agresie zo strany Ruska voči susednému suverénnemu štátu považujeme za jednoznačné porušenie medzinárodného práva.

V rámci svojich kompetencií ÚPV SR poskytne prihlasovateľom a majiteľom práv z Ukrajiny maximálnu podporu. V konaní o právach priemyselného vlastníctva bude vždy zohľadňovať aktuálnu situáciu, pri rešpektovaní príslušného právneho rámca.

To sa týka najmä schvaľovania žiadostí o predĺženie úradných lehôt (stanovených ÚPV SR) podaných prihlasovateľmi či užívateľmi so sídlom alebo bydliskom na Ukrajine. Pokiaľ ide o zákonné lehoty, ktoré nemožno predĺžiť, je možné využiť inštitút uvedenia do predošlého stavu.

Súčasný akt agresie predstavuje okolnosť vyššej moci pre subjekty s bydliskom alebo sídlom na Ukrajine.