Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca – vedúci oddelenia komunikácie

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca – vedúci oddelenia komunikácie.

Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä

 • riadiace činnosti na oddelení komunikácie,
 • prípravu podkladov pre koncepčné a metodické materiály týkajúce sa poskytovania patentových informačných a analytických služieb,
 • prieskum, analýzu, hodnotenie a interpretáciu informácií v oblasti priemyselného vlastníctva pre potreby priemyslu, obchodu, výskumu a výroby,
 • informačnú a vecnú analýzu patentových dokumentov a záznamov,
 • spracovanie klasických a strojových rešerší,
 • samostatnú poradenskú, konzultačnú, metodickú a lektorskú činnosť.

Základné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 • Anglický jazyk (B1 - úroveň mierne pokročilá).
 • Analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita.
 • Ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý užívateľ (MS Word, MS Excel, IBM Notes).

Ďalšie požiadavky

 • Prehľad v oblasti legislatívy poskytovania informácií štátneho orgánu a základná znalosť legislatívy v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva.

Informácia o plate

Výška základnej zložky platu predstavuje platovú tarifu 1036,50 EUR v 7. platovej triede podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; priznanie osobného príplatku spravidla po jednom mesiaci.

Ponúkame:

 • prácu v ústrednom orgáne štátnej správy s moderným a dynamických vedením,
 • stabilitu,
 • priestor na sebarealizáciu,
 • možnosť odborného rastu,
 • podporu jazykového vzdelávania,
 • pružný pracovný čas,
 • podporu práce z domu (home office),
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, dva dni plateného a jeden deň študijného voľna,
 • motivačné finančné ohodnotenie,
 • mimoriadne odmeny,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
 • príspevok na stravovanie aj počas prekážok v práci.

Ďalšie informácie a spôsob prihlásenia sa do výberového konania VK/2022/656 sú uvedené na portáli verejnej správy: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33531

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 4. 3. 2022.