Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vodíkové technológie sa stávajú skutočnosťou

Spaľovacie motory ničia životné prostredie a ceny pohonných hmôt zas naše peňaženky. Ako bude vyzerať udržateľná doprava budúcnosti, ktorá nám pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? To je otázka, ktorá rezonuje v spoločnosti stále viac. Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a ľudstvo musí hľadať alternatívne zdroje. Jednou z možností pre budúcnosť dopravy sú vodíkové technológie.

V zmysle Parížskej dohody, ktorú Slovensko podporilo, sa Európska únia zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. Tento záväzok reflektuje aj Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej verejne dostupnej verzie dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur a finančné prostriedky by mali byť vyčlenené nielen zo slovenského rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov. Okrem toho by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur.

Akčný plán počíta na našich cestách do roku 2030 s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov. Práve verejná doprava sa z hľadiska využitia vodíkových technológií aktuálne javí ako najperspektívnejšia a načrtnutá vízia začína naberať reálne kontúry. K prvému slovenskému vodíkovému autobusu, ktorý je vystavený na svetovej výstave Expo Dubaj 2020, pribudol aj nízkopodlažný mestský vodíkový autobus s nízkou spotrebou a dojazdom 400 km od slovenskej technologickej startupovej spoločnosti, ktorá by ho do roku 2025 chcela vyrobiť až 250 kusov.

„Alternatívy a záložný plán zodpovedná energetická politika potrebuje a vodík ponúka jednu z ciest. Aj to bol dôvod na zorganizovanie medzinárodnej vodíkovej konferencie. Chceme sa učiť od najlepších, a preto je dôležité, že nám práve na pripravovanej konferencii generálny riaditeľ Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo Daren Tang predstaví, v akom stave sú dnes vynálezy a patenty v tejto oblasti," povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec. Medzinárodná konferencia Vodíkové technológie v doprave – Pripravení na budúcnosť! sa uskutoční 17. a 18. mája 2022 v hoteli Sheraton v Bratislave.