Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Verejné pripomienkovanie projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Cieľom projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR je úpravu informačného systému Portál elektronických služieb ÚPV SR, ktorá je nevyhnutná z dôvodov:

  • implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy;
  • optimalizácie koncových služieb a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom;
  • optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a implementácie responzívneho dizajnu na účely práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov, resp. mobilných telefónov;
  • vytvorenia štatistického modulu na vytváranie pravidelných štatistík úradu.

Hlavným cieľom je zjednodušiť spôsob používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Projektová dokumentácia analyzuje možnosti a potreby úprav informačného systému Portál elektronických služieb ÚPV SR a štatistického modulu v zmysle dopytovej výzvy OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb.

Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie začalo 1. 2. 2022:

Projektový zámer (.pdf, 1,5 MB)

Prístup k projektu (.pdf, 1 MB)

CBA (.xlsx, 1 MB)

Pripomienky k projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR zasielajte, prosím, na e-mailovú adresu:
helpdesk@indprop.gov.sk v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia uvedeného formuláru do 15. 2. 2022, 15.00 h.

Formulár na pripomienkovanie (.xlsx, 0,1 MB)