Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Verejná konzultácia k zrýchleniu konania o ochranných známkach, dizajnoch a úžitkových vzoroch

Víziou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je konať rýchlo, kvalitne a odborne rozhodovať, zdôvodňovať stanoviská, ako aj transparentne informovať o postupoch a o procesoch posudzovania a registrácie priemyselných práv.

Mnohé kroky na zrýchlenie konania a podporu poskytovania transparentných informácií boli v uplynulom období zrealizované (napríklad publikovanie Vestníka úradu dvakrát mesačne, alebo spustenie služby zrýchleného postupu v konaní o ochranných známkach, patentoch a dizajnoch). V uvedenom trende chceme pokračovať a tým napĺňať uvedený cieľ našej vízie.

Zároveň si v procese týchto zmien uvedomujeme dôležitosť názoru odbornej verejnosti. Preto nám dovoľte požiadať Vás touto cestou o vyplnenie krátkych online dotazníkov, ktoré sú súčasťou verejnej konzultácie a týkajú sa nasledovných otázok:

Online dotazníky môžete vyplniť do 15. januára 2023.

Vopred ďakujeme za Váš názor.