Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

V Európskej únii zadržali falšovaný tovar v hodnote 1,9 miliardy eur

Sviatky sa blížia a falšovanie potenciálnych darčekov neutícha. V uplynulom roku sa prostredníctvom kontrol na hraniciach podarilo zadržať až 42 miliónov kusov falšovaného tovaru.

Toto číslo je alarmujúce, nakoľko v roku 2020 bolo takýmto spôsobom zadržaných „len" 27 miliónov kusov, čo nám ukazuje, že obchod s falšovaným tovarom má v krajinách EÚ stúpajúcu tendenciu.

Najčastejšie je porušované právo vzťahujúce sa k ochrannej známke EÚ a medzinárodným či národným ochranným známkam. Medzi zadržanými tovarmi bolo najčastejšie oblečenie, obuv, napodobeniny luxusných kabeliek, hodiniek, parfumov či kozmetiky. Prvenstvo v objeme produkovaného a dovážaného nelegálneho tovaru má Čína, za ktorou tesne nasleduje Turecko a Hong Kong.

Nielen kontroly na hraniciach, ale aj tie na vnútornom trhu EÚ odhalili nárast prítomnosti falšovaného tovaru. Počet zadržaných tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva bol približne o 7 miliónov vyšší ako v roku 2020 (46 miliónov), čo predstavuje 16 % ročný nárast. Až 62 % tovaru bolo zadržaného v Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku a Maďarsku.

Objem zadržaných a neprepustených falošných predmetov v EÚ bol v roku 2021 približne 86 miliónov kusov. V porovnaní s rokom 2020 (66 miliónov položiek) ide o významný nárast o takmer 31 % počtu vecí. Odhadovaná hodnota falošných predmetov zadržaných v EÚ predstavovala viac ako 1,9 miliardy EUR.

Na Slovensku bolo v roku 2021 zadržaných 1109 kusov falšovaného tovaru, čo je s rokom 2020 pokles o viac ako 35 %. Z okolitých krajín vedie v počte kusov zadržaného tovaru Rakúsko s 317 814, čo je až neuveriteľný 458 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Odhadovaná hodnota zadržaného tovaru v EÚ sa pohybuje v sume viac ako 1,2 miliardy Eur. Slovensko sa podieľa na tomto čísle sumou 2,1 milióna Eur.

Úrad priemyselného vlastníctva SR pred sviatkami apeluje na to, aby ste si vždy pri kúpe darčekov preverili pôvod a výrobcu tovaru. S lacnejším tovarom nemusíte byť spokojný a naviac, môže vám spôsobiť problémy či zdravotné komplikácie.