Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Usmernenia týkajúce sa ochranných známok a dizajnov

Najnovšie vydanie usmernení platných postupov úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pre ochranné známky a dizajny nadobudlo účinnosť 1.februára 2020. Tieto usmernenia sú určené používateľom a zodpovedným zamestnancom úradu na pomoc pri jednotlivých úkonoch.

Usmernenia úradu sú základným referenčným dokumentom pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a systému dizajnov Spoločenstva, ako aj pre kvalifikovaných poradcov. K dispozícii majú najaktuálnejšie informácie o postupoch pri prieskume.

Najnovšie vydanie usmernení je zatiaľ k dispozícii iba v piatich jazykoch úradu: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina.

Prehľad hlavných funkcií usmernení EUIPO vo formáte HTML nájdete v príručke na tejto adrese: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/guidelines/guidelines_tutorial_en.pdf