Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR zakladajú nový fond pre MSP. Cieľom je priama finančná podpora tých MSP, ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje priemyselné práva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Firma môže požiadať o príspevok pri podaní prihlášky ochrannej známky do výšky 50 % z registračného poplatku. Prípadne môže požiadať o prediagnostiku priemyselných práv, v rámci ktorej získa audit svojho priemyselného vlastníctva. V tomto prípade EUIPO preplatí firme náklady na prediagnostiku vo výške 75%. Obidve služby je možné kombinovať až do výšky príspevku 1 500 eur.

Na uvedené účely sa vyčlenilo 20 mil. eur na prostredníctvom nového fondu v roku 2021, pričom spustenie projektu je naplánované na začiatok roka 2021 a potrvá len do vyčerpania zásob.

„Predmety priemyselného vlastníctva sú oceniteľným nehmotným majetkom, inak povedané tvoria dušu firiem, a častokrát ich hodnota môže vysoko presahovať hodnotu hmotného majetku. Bolo preukázané, že tí podnikatelia, ktorí mali v čase krízy dobre zabezpečenú stratégiu ochrany svojich značiek, nezaznamenali jednak vysoké straty a oveľa rýchlejšie znovu naštartovali svoju ekonomiku. Odporúčame podnikateľom určite využiť poskytnutú príležitosť a čerpať podporu tak, aby získali konkurenčnú výhodu. Firmy majú jedinečnú možnosť získať podporu, ekonomicky podporiť svoju firmu v čase pandémie, ako aj zistiť, aké nehmotné bohatstvo má ich firma a akým spôsobom si je ho možné chrániť. Následne sa môžu obrátiť na náš úrad, kde im kvalifikovaní odborníci a experti radi pomôžu v procese ochrany ich duševného vlastníctva,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa získania grantu vám poskytneme po oficiálnom spustení kampane 15. 12. 2020.

Sledujte nás!

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinovaadresa el. poštyindprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR