Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“.
Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 25.2.2022 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

Vyzva_miesto konania a dodávka súvisiacich služieb.pdf (.pdf, 0,1 MB)