Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR".

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR".
Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 22.10.2021 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

Vyzva_Komplexné zabezpečenie mobilných služieb .pdf (.pdf, 193 kB)
Príloha č.2 Hodnotiaca tabuľka (.xls, 12 kB)