Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti"

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti".
Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 8.10.2021 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve na predkladanie ponúk:

Výzva_GAP analýza kybernetickej bezpečnosti final1.pdf (.pdf, 200 kB)