Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov (akt. 20.1.2021)

(pôvodná správa uverejnená dňa 18.12.2020, aktualizovaná 20.1.2021)

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých MSP, ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva DV, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Fond v hodnote 20 miliónov eur (Ideas Powered for Busines SME Fund) je k dispozícii vo forme poukazov na duševné vlastníctvo pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva (DV).

O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP, a získať tak finančnú podporu vo forme 50 % náhrady poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ako aj na audit v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

Žiadosti možno podávať od 11. januára 2021, keď sa začne prvý z piatich časových úsekov na ich predkladanie počas roka 2021.

Nový program je súčasťou programu Ideas Powered for Business EUIPO, ktorý prebieha v rámci akčného plánu v oblasti DV Európskej komisie. Realizuje sa v spolupráci aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Požiadavky, časový plán a ďalšie dôležité informácie o programe sú k dispozícii na platforme Ideas Powered for Business a v USMERNENÍ PRE ŽIADATEĽOV.

Upozorňujeme, že fond bude slúžiť len do vyčerpania finančnej alokácie.

ÚPV SR je pripravený konzultovať o uvedenej podpore a bližšie informácie vám poskytne na telefónnych číslach INFOCENTRA: 048/4300 131, 048/4300 111 a na e-mailových adresách: infocentrum@indprop.gov.sk, jana.resutikova@indprop.gov.sk, 048/4300 261 a marian.michalovsky@indprop.gov.sk, 048/4300 535

Ilustračný obrázok k článku