Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva SR navštívili zástupcovia Ukrajinského inštitútu duševného vlastníctva

Na pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici sme 20. júna privítali delegáciu z Ukrajinského inštitútu duševného vlastníctva. Predmetom neformálneho stretnutia bolo nielen vyjadrenie solidarity v aktuálnej situácii, ale aj nastavenie ďalšej spolupráce a pomoci pri ukotvovaní Ukrajiny v európskych štruktúrach. Je v našom záujme podporiť prístup Ukrajiny k Európskemu patentovému dohovoru (členstvo v Európskej patentovej organizácii), nadviazať spoluprácu s Vyšehradským patentovým inštitútom a rozvíjať technickú pomoc a spoluprácu na obnove infraštruktúry.

„Vojna je hrozná vo všetkých jej aspektoch, no aj napriek tejto neštandardnej situácii Ukrajinci zachovávajú chod a rozvoj krajiny v maximálnej možnej miere. Som rád, že naša podpora sa stretla s pozitívnou odozvou a na stretnutí prejavili úprimné slová vďaky nielen nášmu úradu, ale aj celej našej krajine, ktorá sa zachovala ako zodpovedný a dobrý sused. Ukrajinskí partneri prišli s jasnou európskou víziou. Urobíme všetko preto, aby sme im s integračnými procesmi pomohli a aby sa dvere do Európskej únie pre túto ťažko skúšanú krajinu otvorili," povedal po stretnutí predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Fotogaléria k článku:

Fotografia k článku

Fotografia k článku