Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra

Ilustrácia - tlačová správa

Banská Bystrica 15. júna 2021

Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti. Navrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však znamená vytvoriť funkčné a dekoratívne znaky výrobku a zároveň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, prepravu, skladovanie, opravu aj nakoniec likvidáciu takéhoto výrobku.
Zapísaný dizajn v registri úradu dokáže vytvoriť pridanú hodnotu pre spoločnosti. Klient ho vníma ako atraktívny a pôsobivý a dokonca môže byť hlavným kritériom jeho predajnosti. Ochrana hodnotných dizajnov je významnou súčasťou obchodnej stratégie každého dizajnéra a výrobcu. Dizajny predstavujú obchodný majetok podniku – zvyšujú komerčnú hodnotu podniku a jeho výrobkov. Ochrana dizajnu jeho zápisom v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej ÚPV SR) dáva majiteľovi takéhoto zapísaného dizajnu výlučné právo brániť tretím osobám kopírovať alebo napodobňovať zapísaný dizajn.
„ÚPV SR neustále zlepšuje, zrýchľuje a skvalitňuje svoje interné procesy v prospech svojich klientov. Prichádza s novinkou, a to zrýchleným postupom zápisu dizajnu do registra, tzv. FAST TRACK dizajnu. Cieľom tejto zmeny je, že sa predmet takejto prihlášky zapíše do registra ÚPV SR v lehote 45 pracovných dní od dátumu jej podania oproti súčasnej priemernej dobe registrácie dizajnov 98 dní,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Podmienky FAST TRACKU dizajnu sú napríklad podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra elektronicky, aktivovaná elektronická schránka slovensko.sk na doručovanie, zaplatené príslušné poplatky. Všetky podmienky sú zverejnené na webovej stránke úradu.

#IdemesDobouKonameRychlo #zrychlujemeprocesy #dobretrebachranit #FasttrackDizajn #dusevnevlastnictvo #intelectuallproperty #saveyouridea #Dizajn

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Prílohy:

Ilustračný obrázok