Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

ÚPV SR ako hlavný partner konferencie COINTT 2021 - POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na konferenciu COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. až 21. októbra 2021 v Bratislave (budova FIIT STU, Ilkovičová 2) a bude prístupná aj online cez živé vysielanie na hlavnej stránke webu podujatia - https://cointt.sk/

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko – technických informácií SR (CVTI SR), Centrum transferu technológií CVTI SR a Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Za ÚPV SR sa konferencie zúčastní:
Podpredseda ÚPV SR – JUDr. Marek Samoš
Téma prezentácie: Aktuality z Úradu priemyselného vlastníctva SR, spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami a vízia
https://cointt.sk/speaker/marek-samos/


Vedúca Klientskeho centra ÚPV SR – Ing. Lucia Bocková
Moderátorka panelovej diskusie na tému: Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
https://cointt.sk/speaker/lucia-bockova-2/

PROGRAM a POZVÁNKA s bližšími informáciami:

Program_COINTT 2021.pdf (.pdf, 308 kB)
Pozvánka_COINTT 2021.pdf (.pdf, 176 kB)

REGISTRÁCIA na konferenciu na uvedenom linku:
https://cointt.sk/registracia/