Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ukrajina sa stala členom regionálnej skupiny CEBS v rámci Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO)

Vo svetle súčasných bezprecedentných okolností Ukrajina minulý týždeň požiadala Slovensko ako koordinátora regionálnej skupiny CEBS (štáty strednej Európy a Pobaltia) vo WIPO o vstup do skupiny CEBS. Ukrajina bola doteraz formálne členom regionálnej skupiny CACEEC, ktorej členom je okrem iného aj Ruská Federácia, s ktorou kvôli jej vojenskej agresii prerušila diplomatické vzťahy.

SR, zastúpená Stálou misiou SR pri OSN v Ženeve, ako koordinátor skupiny CEBS pre rok 2022 iniciovala v piatok dňa 11. marca 2022 stretnutie na úrovni veľvyslancov krajín CEBS. Na stretnutí odznela silná podpora pre vstup Ukrajiny do skupiny CEBS. Po krátkej tichej procedúre, ktorá nebola prelomená, sa tak dosiahol úplný konsenzus krajín skupiny CEBS so vstupom Ukrajiny do CEBS. Ukrajina sa tak stala 19. členskou krajinou skupiny CEBS vo WIPO.

Vstup Ukrajiny do skupiny CEBS jej pomôže aktívne pôsobiť vo WIPO, ktoré je špecializovanou organizáciou systému OSN zameranou na medzinárodnú podporu a ochranu práv duševného vlastníctva ako sú autorské právo, patenty, ochranné známky, ale aj napr. zemepisné označenia či označenia pôvodu. WIPO sa zároveň venuje aj aktuálnej problematike inovácií, umelej inteligencie či ochrane duševného vlastníctva v nadväznosti na rozvoj nových technológií.

Zaradenie Ukrajiny do skupiny CEBS jej tým umožní v plnej miere využiť výhody členstva vo WIPO v oblasti duševného vlastníctva a stimulovať inovačný a kreatívny potenciál, ktorý bude významným faktorom pri obnove vojnou zničeného hospodárstva krajiny.