Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Udelili sme Cenu Jána Bahýľa

   Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje Cenu Jána Bahýľa slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.
Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

 1. stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
 2. individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
 3. vysoké školy a výskumné centrá.

   V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa predseda ÚPV SR na návrh hodnotiacej komisie udelil ceny iba v nasledujúcich dvoch kategóriách:

 1. individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov


  Patent  P 288377 
    Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu 
   Majiteľ PR Krajné, s. r. o.
   Pôvodcovia Plesník, Juraj, Ing.
  Zlámala, Jozef
   Nákres z prihlášky vynálezu:  Obrázok z prihlášky vynálezu
 2. vysoké školy a výskumné centrá


  Patent  P 288407
    Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 
   Majiteľ Technická univerzita v Košiciach
   Pôvodcovia Šebo, Dušan, prof. Ing., PhD
  Badida, Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.
  Šebo, Juraj, doc. Ing., PhD.
  Fedorčáková, Monika, Ing., PhD.
   Nákres z prihlášky vynálezu:  Obrázok z prihlášky vynálezu


  Patent  P 288023
    Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje
   Majiteľ Chemický ústav SAV
   Pôvodcovia Farkaš, Vladimír, doc. Ing., DrSc.
  Nemčovič, Marek, Ing., PhD.
  Jakubíková, Lucia, Ing., PhD.
  Šubíková, Valéria, RNDr., CSc.
  Janitor, Anton, Ing., PhD.
  Kunca, Andrej, Ing., PhD.
  Leontovyč, Roman, Ing., PhD.

Veľmi si vážime zapojenie každého jedného prihlasovateľa!

Srdečne blahoželáme!