Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Svetový deň duševného vlastníctva

Ženeva, Bratislava, Banská Bystrica 23. apríla 2020

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva a 20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností.

Medzi zelené inovácie, ktoré zmenili náš svet k lepšiemu, patrí napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie a ekodomy. Európsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je úzko spojený so zvyšovaním významu odvetví zameraných na vývoj technológií na zmiernenie zmeny klímy (climate change mitigation technologies – CCMT). Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú neoddeliteľne spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to vývoj liečiva proti COVID-19 alebo riešenia v oblasti zelených technológií. WIPO označuje ako „zelené“ technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, spôsobujú menšie znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom.

Na území Slovenskej republiky registroval Úrad priemyselného vlastníctva SR k 31. decembru 2019 platných 20 981 patentov a 1 872 úžitkových vzorov. Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty. Najčastejšiu formu ochrany technickýh riešení na Slovensku predstavuje takzvaný malý patent – úžitkový vzor. Za ostatných päť rokov sa ročne podalo vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. V roku 2019 bolo podaných 2 878 národných prihlášok ochranných známok, čo je medziročný rast o 5 percent, a zastavil sa klesajúci trend.

Zatiaľ čo v roku 1990 bolo vo svete registrovaných takmer milión patentových prihlášok, v roku 2018 to bolo už vyše troch miliónov, pričom najviac patentov sa v súčasnosti prihlasuje v oblasti digitálnej komunikácie. Dramatický rast zaznamenáva vo svete registrácia ochranných známok, ktorá sa od roku 1990 z necelého milióna (942 200) zvýšila do roku 2018 viac ako 7-násobne (7 743 400). Najviac prihlášok si podali výrobcovia počítačov a elektroniky.

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa uskutoční 26. 5. ako virtuálne podujatie a predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach.

Miroslav Jurkovič: Ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša
Marián Smik, Slovenská batériová aliancia: Teraz alebo nikdy. Budujeme základy batériového ekosystému na Slovensku
Petra Presperínová, UPV SR: Zelené technológie
Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.: Solárne kachličky v uliciach miest: Fotovoltika môže byť aj pekná
Katarína Hutyrová, Nosene: Nový život nášho oblečenia alebo elegancia z druhej ruky ako biznis model
Artur Gevorkyan: Respirátory novej generácie počas pandémie
Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen: Neznáme využitie známych organizmov

#svetovydendusevnehovlastnictva #inovacie #zalenabuducnost #patent

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421 905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR