Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Súťaž pre študentov NEBUĎ FEJKER!

ORIGINÁL vs. FEJK

Video k súťaži

Pravidlá súťaže pre žiakov základných a stredných škôl


Vyhlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Organizátor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Téma
Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním

Podmienky súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a nematuritných ročníkov stredných škôl. Súťažiaci môžu poslať len jednu prácu, ktorá nebola doteraz nikde publikovaná. Práca môže byť vytvorená rôznymi technikami v elektronickej alebo fyzickej podobe, maximálne do formátu A3, nesmie byť priestorová.

Cieľom súťaže je cieľavedome formovať kritický a aktívny postoj žiakov k ochrane duševného vlastníctva, zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve, pestovať svedomie v rámci porušovania práv duševného vlastníctva (z hľadiska finančných, zdravotných a spoločenských následkov) a podporiť kreativitu žiakov.

Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné účely ÚPV SR.

Súťažné kategórie:

  1. kategória – základné školy
  2. kategória – stredné školy – žiaci nematuritných ročníkov

Súťažné práce posielajte do 20. 4. 2022 spolu s prihláškou elektronicky na infocentrum@indprop.gov.sk, ak ide o súťažnú prácu v elektronickej forme. Ostatné (fyzické) súťažné práce zasielajte prostredníctvom pošty na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4. Obálku alebo balík označte heslom SÚŤAŽ.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 26. 4. 2022. Výsledky súťaže a prezentácia najlepších prác budú zverejnené na Facebooku a webovej stránke ÚPV SR (www.indprop.gov.sk). Ocenení žiaci budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky (podľa kontaktov uvedených v prihláške). Diplomy a vecné ceny im budú odovzdané osobne na vyhlásení víťazov súťaže alebo v prípade neprítomnosti zaslané poštou.
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 26. 4. 2022 o 13:30 h v historickej Radnici Banskej Bystrice. Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bude aj výstava súťažných prác žiakov.

Ceny, ktoré je možné v súťaži vyhrať:

1. cena - Tablet
2. cena - Elektrokolobežka
3. cena - Go pro kamera

Špeciálna cena pre skupinu - Slúchadlá

Cena pre školu - Virtuálna realita

HLAVNÁ CENA – Iphone 12

Bližšie informácie o súťaži: +421/48/4300 131, 048/4300 111, adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Príloha:
1. Pravidlá Originál vs Fejk (.pdf, 0,2 MB)
2. Prihláška do súťaže Originál vs Fejk

Ilustračný obrázok