Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

SPRÁVA O STAVE PORUŠOVANIA PDV NA ROK 2019

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zverejnil správu o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019. V správe sa pozornosť venuje predovšetkým dôkazom o ekonomickej hodnote práv duševného vlastníctva v ekonomike EÚ, miere využitia tejto hodnoty, mechanizmom jej narúšania a opatreniam, ktoré boli prijaté ako odpoveď na tieto problémy.

Hospodárske škody spôsobené falšovaním v 11 odvetviach nájdete v súbore Infographics_Slovakia.pdf (.pdf, 269 kB).

Tlačová správa (.pdf, 382 kB)