Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

SPOLUPRÁCA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR, ÚPV SR a VÚC BA ZA CIEĽOM PODPORIŤ NAŠICH VÝROBCOV TRADIČNÝCH SLOVENSKÝCH VÝROBKOV

Cestu po slovenských regiónoch sme odštartovali stretnutím predsedu ÚPV SR Matúša Medveca s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, generálnou tajomníčkou služobného úradu MPRV SR Zuzanou Nouzovskou a poslankyňou NR SR Jarmilou Halgašovou. V spolupráci so samosprávnymi krajmi otvárame cestu návštev slovenských remeselníkov a výrobcov tradičných slovenských výrobkov v každom jednom regióne Slovenska. Navštevujeme nielen výrobcov, ktorí majú chránené svoje výrobky, ich receptúru, postup výroby na národnej, medzinárodnej alebo svetovej úrovni, ale takisto remeselníkov a výrobcov, ktorí o ochrane svojich výrobkov ešte len uvažujú.

 Cieľom spolupráce je spojiť silu ÚPV SR ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vedie register, poskytuje poradenstvo a zabezpečuje právnu ochranu označení pôvodu a chránených zemepisných označení a vyšších územných celkov ako samosprávnych regiónov Slovenska.1

V Bratislavskom kraji majú chránené ako označenia pôvodu:
Stupavské zelé, Karpatská perla, Karpatské brandy a Modranská majolika.

Tešíme sa na ďalšie návštevy a osobné stretnutia s remeselníkmi, vďaka ktorým sa uchovávajú tradície a kultúrne dedičstvo Slovenska...


1 Označenie pôvodu ilustrácia - označuje výrobok, ktorý sa vyrába len na vymedzenom území podľa schváleného postupu alebo receptúry, aj všetky suroviny sa používajú z vymedzenej zemepisnej oblasti, kvalita a vlastnosti sú dané prírodnými a ľudskými faktormi vymedzenej oblasti
  Zemepisné označenie
 ilustrácia - označuje výrobok vyrobený na vymedzenom území podľa pravidiel schválenej receptúry alebo postupu; suroviny alebo materiál na jeho prípravu sú odkiaľkoľvek, má špecifickú kvalitu, povesť a vlastnosti, ktoré možno pripísať danému zemepisnému územiu.