Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Slovensko dokončuje digitalizáciu súborov ochranných známok a dizajnov

Dňa 25. augusta 2022 Úrad priemyselného vlastníctva SR úspešne ukončil digitalizáciu svojich papierových spisov týkajúcich sa ochranných známok a dizajnov v rámci projektu ECP5: Zachytenie a uloženie historických spisov (CSHF).

Podprojekt CSHF, realizovaný v rámci projektov európskej spolupráce, sa zameriava na digitalizáciu papierových spisov na všetkých národných úradoch duševného vlastníctva EÚ, aby sa umožnil jednoduchý a rýchly prístup k dokumentácii a údajom súvisiacim so spismi o ochranných známkach a dizajnoch.

Proces digitalizácie sa začal v máji 2021 a skončil sa koncom júna 2022. Celkovo bolo naskenovaných a zdigitalizovaných 42 453 spisov.

Tento podprojekt už dokončilo jedenásť úradov. Celkový počet digitalizovaných spisov je teraz 1 117 156.
Cieľom projektu CSHF je podporiť zúčastnené národné úrady pri vytváraní bezpapierového pracovného prostredia a pomôcť používateľom digitálne komunikovať so všetkými národnými úradmi duševného vlastníctva v EÚ.

Ilustračný obrázok