Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Seminár "Ochranné známky - nová legislatíva EÚ"

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pozýva verejnosť na seminár zameraný na aktuálnu problematiku ochranných známok v kontexte s novou právnou úpravou na úrovni Európskej únie (http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=zverejnenie-znamkoveho-balicka-v-uradnom-vestniku-eu). Seminár je určený najmä pre advokátov, patentových zástupcov, či podnikových špecialistov na ochranné známky. V rámci diskusie bude vytvorený priestor na konzultácie za účelom vhodnej transpozície novej známkovej smernice do právneho poriadku SR. Účasť na seminári je bezplatná.

Program seminára (.pdf, 397kB)

Online registračný formulár

Tešíme sa na Vašu účasť.