Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Predĺženie možnosti získania finančného príspevku z Fondu pre MSP

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa rozhodol predĺžiť termín podania žiadostí o finančný príspevok pri podaní prihlášok ochranných známok a dizajnov až do konca októbra 2021. Pôvodne bola posledná možnosť podať žiadosť v mesiaci september, ale pre veľký úspech tejto iniciatívy (vyše 8 000 podaných žiadostí) bol termín predĺžený o ďalší mesiac.

Fond pre Malé a stredné podniky je súčasťou programu Ideas Powered for Business EUIPO, ktorý prebieha v rámci akčného plánu v oblasti DV Európskej komisie a realizuje sa aj v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Využite jedinečnú možnosť získať finančnú podporu až do výšky 1 500 EUR na ochranu práv duševného vlastníctva:

  • 50% zľavu na základný poplatok pri podaní žiadosti o zápis ochranných známok a dizajnov na národnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ (vo všetkých členských štátoch EÚ),
  • 75% zľavu na službu prediagnostika duševného vlastníctva (IP Scan), ktorá Vám pomôže pri príprave stratégie Vášho podniku v oblasti duševných práv.

Žiadosti o získanie finančného grantu je možné podať na nasledovnom linku - https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund. Po jeho schválení je potrebné využiť tento príspevok najneskôr do 31. mája 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom získania finančného príspevku kontaktujte Informačné centrum ÚPV SR na tel. číslach 048/4300 131, 048/4300 111 alebo infocentrum@indprop.gov.sk.