Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka na webinár - Mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva

5. októbra 2022 od 13.30 do 15.00 h (on-line)

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci s Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ADR) si Vás dovoľujú pozvať na webinár na tému mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva.

Webinár je prvou z aktivít, ktoré vyplynuli z memoranda o porozumení podpísaného medzi ÚPV SR a WIPO ADR v máji tohto roka, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o postupoch alternatívneho riešenia sporov z oblasti duševného vlastníctva, identifikovať a školiť špecializovaných mediátorov a rozhodcov so sídlom v SR či poskytovať mediačné a rozhodcovské semináre a vzdelávacie programy.

Experti – mediátori z oblasti mimosúdnych národných či medzinárodných sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva Vám poradia, kde, kedy a na koho sa môžete obrátiť v prípade, ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému súdnemu konaniu a na riešenie sporu zvažujete využiť mediáciu.
Dozviete sa:

  • čo je Arbitrážne a mediačné centrum pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO),
  • ako funguje mediácia podľa pravidiel Arbitrážneho a mediačného centra WIPO a
  • aká je situácia v oblasti mediácie obchodných sporov a sporov z duševného vlastníctva na Slovensku.

Webinár sa uskutoční v anglickom /slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Program v slovenskom jazyku (.pdf, 108 kB)
Program v anglickom jazyku (in English) (.pdf, 79 kB)
Registračný formulár (Registration Form)

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Lalíková, PhD., LL.M., tel. 048/43 00 198, lucia.lalikova@indprop.gov.sk