Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o spustení nástroja GIview – novej vyhľadávacej databázy pre všetky zemepisné označenia chránené na úrovni Európskej únie

GIview je výsledkom spolupráce Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) s Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie. Prostredníctvom tohto on-line nástroja sú spotrebiteľom, výrobcom a odborníkom v oblasti duševného vlastníctva poskytnuté komplexné informácie o zemepisných označeniach chránených v rámci EÚ. Databáza obsahuje podrobné informácie aj o zemepisných označeniach pochádzajúcich z tretích krajín chránených na úrovni EÚ prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych dohôd a taktiež o zemepisných označeniach EÚ chránených v krajinách mimo EÚ.

Zemepisné označenia sú kľúčovým ekonomickým prínosom pre Európsku úniu a tvoria súčasť celoeurópskeho systému práv duševného vlastníctva, ktoré pomáha udržiavať naše tradície, dedičstvo a spôsob života. Podľa prieskumu EUIPO a Európskeho patentového úradu podporujú odvetvia využívajúce práva zemepisného označenia takmer 400 000 pracovných miest v celej EÚ a prispievajú viac ako 20 miliardami eur vyprodukovaného hrubého domáceho produktu v EÚ.

Štúdia (PDF, 6,1 MB) zverejnená Európskou komisiou navyše uvádza, že ročná hodnota predaja výrobkov chránených zemepisným označením je 74,76 miliárd eur, z čoho pätina je z vývozu mimo EÚ, a hodnota predaja výrobkov s chráneným označením pôvodu je v priemere dvojnásobná ako v prípade podobných výrobkov bez chráneného označenia. Napríklad pridaná hodnota vína na Slovensku, ktoré má zemepisné označenie, je štvornásobne vyššia oproti štandardnému výrobku.

Výsledky študie uvádzajú, že pridaná hodnota z predaja výrobkov s chráneným zemepisným označením dosiahla na Slovensku v roku 2017 94 miliónov EUR.
Štúdia ďalej konštatuje, že zvýšenie ceny výrobkov s chráneným zemepisným označením, v porovnaní s výrobkami bez označenia, dosiahlo v rámci jednotlivých kategórií nasledujúce hodnoty: 15% pre agropotravinárske výrobky, 85% pre víno, 1% pre alkohol, 2,2% pre potraviny a nápoje.
Na celkovom vývoze sa podieľa skupina výrobkov so zemepisným označením iba 1%.

Pozrite si videonahrávku!
https://youtu.be/Q7EPzGZqrN8


Zdroj:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8389687&journalRelatedId=manual/

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1