Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Oznam - Seminár

Svetová organizácia duševného vlastníctva v spolupráci s Lotyšským patentovým úradom organizujú online seminár zameraný na verejné zdravie a duševné vlastníctvo. Seminár sa bude venovať aktuálnym problémom a výzvam v oboch odvetviach a možným pozitívnym prienikom. Rovnako sa pozornosť upriami aj na najnovšie technologické posuny a inovácie v zdravotníctve. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva – 26.4.2022.

Registrácia je možná do 22. apríla na priloženom linku - https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=990sloLApUCKViF5Y7OuG8Q6UowuBiRIqj5NwCTkNlxURUdUWTVCVlNRSFczVEpJTTMyVjhIU0FOVy4u