Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Oznam

Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, organizuje online regionálny seminár zameraný na problematiku obchodného tajomstva. Cieľovou skupinou pre tento seminár sú právnici, predstavitelia štátnej správy a podnikatelia. Seminár sa bude venovať aj ochrane softwarových riešení prostredníctvom obchodného tajomstva a najnovším trendom v tejto oblasti. Stretnutie bude vedené v angličtine. Záujemcovia môžu svoju účasť nahlásiť tu: https://wipo-int.zoom.us/meeting/register/u5EtcuytqzIoGNwfnd_B-GfR9wwrM8sSZRaW

Po ukončení oficiálnej časti seminára bude pre účastníkov možné pripojiť sa  k platforme Get - Together, prihlásiť sa môžete tu: https://app.wonder.me/?spaceId=537003a3-207c-412b-aa8a-8be61d6c374a