Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Online seminár - Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

 

Online seminár (ZOOM)

Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

30. november 2022

9.00 – 12.30 hod.

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje online seminár zameraný na využívanie rešeršných nástrojov pre zamestnancov PATLIB centier, centier transferu technológií, pracovníkov vedy a výskumu, ako aj pre širšiu verejnosť.

 

Program:

  • Ako na známkovú rešerš

  • Ako na dizajnovú rešerš

  • Ako na patentovú rešerš

  • Základy IP stratégie

  • Služby úradu pre verejnosť

 

Registrácia: lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

Seminár je ZDARMA. Link Vám bude zaslaný deň pred konaním seminára. Na pripojenie nie je potrebné inštalovať špeciálny softvér.

Otázky adresujte na kontaktnú osobu:
Lucia Spišiaková, lucia.spisiakova@indprop.gov.sk, 0908 676 865.