Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Práva duševného vlastníctva výrazne ovplyvňujú ekonomiku celej Európskej únie a to najmä v dvoch ukazovateľoch – zamestnanosť a hospodársky výsledok. V Európskej únii je v súčasnosti 357 odvetví, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva (PDV). Viac ako jedno PDV intenzívne využíva 64% týchto odvetví. Tieto čísla sú dôležité najmä z hľadiska zamestnanosti, nakoľko odvetvia, ktoré využívajú a vlastnia práva duševného vlastníctva, v celej EÚ zamestnávajú (priamo, či nepriamo) 82 miliónov ľudí, čo je 39,4% z celkového počtu pracovných miest. Rovnako sa zasluhujú aj o 47% hospodárskej činnosti (tvorby HDP), ktorá v absolútnych číslach predstavuje hodnotu 6,4 bilióna EUR.

Významne prispievajú k rozvoju obchodu v rámci, ale aj mimo EÚ. Vedúce postavenie pri tvorbe nových práv duševného vlastníctva majú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko, no vďaka rozdeleniu práce v rámci odvetví, profitujú z ich činnosti aj ostatné členské krajiny. Pridaná hodnota pre zamestnancov pracujúcich v podnikoch a odvetviach, ktoré využívajú PDV je najviditeľnejšia práve pri mzdách, ktoré sú až o 41% vyššie, než v ostatných odvetviach. Za posledné roky sa výrazne zvýšila ekonomická váha odvetví zapojených do vývoja technológií so zameraním na zmiernenie klímy (CCMT) a odvetví súvisiacich s ekologickými ochrannými známkami – 9.3% zamestnanosti a 14% HDP v EÚ v rokoch 2017 – 2019. Kompletné výsledky štúdie, ktorú vytvoril Európsky patentový úrad (EPO) v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii (PDF, 360,9 kB) (.pdf, 352 kB)