Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške

Svetová organizácia duševného vlastníctva oznámila prechod zo štandardu č. 25

na WIPO ST. 26

(WIPO ST. 26 – RECOMMENDED STANDARD FOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML).

1. júla 2022 vstúpil do platnosti WIPO štandard č. 26, ktorý prináša formálnu zmenu formátu prílohy so zoznamom sekvencií.

Pre prihlasovateľov, ktorí potrebujú pripojiť k patentovej prihláške zoznam sekvencií, je k dispozícii aplikácia WIPO Sequence na zhotovenie takéhoto zoznamu v požadovanom formáte XML.

Na účely štandardu je sekvenciou, pre ktorú sa vyžaduje zaradenie do zoznamu sekvencií taká sekvencia, ktorá je uvedená kdekoľvek v patentovej prihláške vymenovaním jej zvyškov a môže byť reprezentovaná ako:

a) nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie, obsahujúca desať alebo viac špecificky definovaných nukleotidov, alebo

b) nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie, obsahujúca štyri alebo viac špecificky definovaných aminokyselín.

Od 1. júla 2022 ÚPV SR prijíma zoznam sekvencií podľa odporúčania WIPO ST. 26.Inštalácia aplikácie WIPO Sequence pre prihlasovateľov

Aplikácia je dostupná na stiahnutie z webovej stránky WIPO
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
Webová stránka bola vytvorená špeciálne na podporu používateľov, obsahuje pokyny na inštaláciu aplikácie i znenie samotného štandardu ST. 26.


Práca v aplikácii WIPO Sequence

Aplikácia a jej nové verzie sú priebežne testované vo WIPO a v ďalších spolupracujúcich úradoch (EPO, USPTO, JPO). Práca s ňou je hodnotená pozitívne. Pre odborníka v oblasti je relatívne jednoduchá, funkcie nástroja sú intuitívne. Výstupom je zoznam sekvencií vo formáte XML, ktorý prihlasovateľ podá ako prílohu prihlášky.

Odporúča sa, aby sa prihlasovatelia oboznámili s aplikáciou a mohli ju plnohodnotne používať na uľahčenie svojej práce.

WIPO ponúka informačné videonahrávky o používaní aplikácie WIPO Sequence:
https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330&items=10