Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO, z ang. World Intelectual Property Organisation) oznámila prechod z aktuálne platného štandardu č. 25

na WIPO ST. 26

(WIPO ST.26 -RECOMMENDED STANDARDFOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML)

od 1. januára 2022. Ide o formálnu zmenu, ktorá sa týka formátu prílohy so zoznamom sekvencií.
Pre prihlasovateľov, ktorí potrebujú pripojiť k patentovej prihláške zoznam sekvencií, je k dispozícii aplikácia WIPO Sequence na zhotovenie takéhoto zoznamu v požadovanom formáte XML.
Na účely štandardu je sekvenciou, pre ktorú sa vyžaduje zaradenie do zoznamu sekvencií, taká sekvencia, ktorá je uvedená kdekoľvek v patentovej prihláške vymenovaním jej zvyškov a môže byť reprezentovaná ako:
  1. nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie obsahujúca desať alebo viac špecificky definovaných nukleotidov alebo
  2. nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie obsahujúca štyri alebo viac špecificky definovaných aminokyselín.
Od 1. januára 2022 bude ÚPV SR prijímať zoznam sekvencií podľa odporúčania WIPO ST. 26.

Inštalácia WIPO Sequence

Aplikácia je dostupná na stiahnutie z webovej stránky WIPO
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
Webová stránka bola vytvorená špeciálne na podporu používateľov, obsahuje pokyny na inštaláciu aplikácie, znenie samotného štandardu ST. 26 a časť otázky a odpovede.

Práca s WIPO Sequence

Aplikácia je priebežne testovaná v WIPO a v ďalších spolupracujúcich úradoch (EPO, USPTO, JPO), práca s ňou je hodnotená pozitívne. Pre odborníka v oblasti je relatívne jednoduchá, funkcie nástroja sú intuitívne. Výstupom je zoznam sekvencií vo formáte XML, ktorý prihlasovateľ podá ako prílohu prihlášky.
Odporúča sa, aby sa prihlasovatelia oboznámili s aplikáciou a plnohodnotne ju používali na uľahčenie svojej práce. WIPO ponúka informačné videonahrávky venované: