Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu - 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na november 2023, o presnom termíne vás budeme v predstihu informovať.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov. Uvedené podklady sa podávajú na úrad najneskôr do 7. októbra 2023 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie: 
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
tel.: 048/4300 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Zoznam_pravnych_predpisov_2022 (PDF, 230,9 kB) (.pdf, 225 kB)

Skúšobný poriadok_2022 (PDF, 150,5 kB) (.pdf, 146 kB)

Poučenie o ochrane osobných údajov (DOCX, 22,0 kB) (.docx, 21 kB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.