Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný mechanizmus na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov. Tieto výrobky často tvoria dôležitú súčasť miestnej identity, predmet cestovného ruchu a dôležitý zdroj pracovných miest. Jednotný systém by mohol pomôcť výrobcom zostať konkurencieschopnými a súčasne spolupracovať, byť videní spotrebiteľmi, ponúkať autentické výrobky a podporovať regionálnu ekonomiku.

Dopadová štúdia je otvorená pripomienkam počas nasledujúcich štyroch týždňov. Pri nasledujúcom dolaďovaní iniciatívy sa budú brať do úvahy vaše pripomienky a postrehy a spätná väzba bude následne zhrnutá v súhrnnej správe s uvedením vysvetlenia zohľadnenia návrhov. Jej finálnu verziu nájdete na tejto stránke.

Komisia by rada počula váš názor!