Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie

Predseda ÚPV SR

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej diskusie v podobe konzultácií týkajúcich sa problematiky ochranných známok a úžitkových vzorov, ktorej sa úrad po prvýkrát v histórii zhostil.

 

V rozhovore nájdete odpovede na otázky:

  • Prečo sa ÚPV SR rozhodol realizovať verejnú konzultáciu?
  • Kde hľadal úrad inšpiráciu? Bol nejaký „role model” zo zahraničia, prípadne z domova?
  • Verejnú konzultáciu ako nástroj tvorby participatívnej verejnej politiky ÚPV SR využil po prvýkrát v histórii, čo je samozrejme veľmi progresívne. Priniesol vám tento nástroj ako úradu aj nejaké nové poznatky? Plánujete ho do budúcna ešte využiť?
  • Čo je cieľom verejnej diskusie? Čo by to malo znamenať v praxi?
  • Koľko účastníkov sa zapojilo do verejnej konzultácie? Aj ste ich ako úrad nejako kategorizovali? Zaraďovali do špecifických cieľových skupín?
  • Viete nám povedať už aj prvé výsledky vašej verejnej konzultácie ohľadne námietkového konania? Čo budú znamenať v praxi pre bežného registrujúceho – klienta ÚPV SR využívajúceho služby?
  • Cieľovou skupinou Centra transferu technológií pri CVTI SR sú vedeckovýskumné inštitúcie. Viete nám povedať, či výsledkom zrealizovanej verejnej konzultácie bude zmena v konaniach o zápise ochranných známok a úžitkových vzorov do registra a čo to bude znamenať pre akademické a iné verejné vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku?

Celý rozhovor nájdete na portáli NPTT.