Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Nový Zéland súčasťou TMview

Úrad priemyselného vlastníctva Nového Zélandu sprístupnil dňa 17. februára 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
TMview aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 73 participujúcich úradov.
Rozšírenie databázy o približne 685 000 ochranných známok z Nového Zélandu znamená, že v súčasnosti TMview poskytuje informácie a prístup k viac ako 67 miliónom ochranných známok.
Od spustenia TMview 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných viac ako 60,4 miliónov vyhľadávaní používateľmi zo 169 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Španielsku, Číne a Nemecku.
Integrácia Úradu priemyselného vlastníctva Nového Zélandu je výsledkom programu medzinárodnej spolupráce, riadená Európskou komisiou a vykonávaná Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Viac informácií je možné nájsť na http://www.euipn.org a www.tmview.org.