Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Nová telefónna linka Infocentra ÚPV SR

V rámci zvyšovania kvality služieb zavádza Úrad priemyselného vlastníctva SR od 01. 02. 2020 druhú telefónnu linku, ktorou môže verejnosť kontaktovať Infocentrum úradu a to na čísle 048/43 00 111. Linka bude v skúšobnej prevádzke.