Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Nová štúdia EPO o ženách – vynálezkyniach

Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil v utorok 8. novembra 2022 štúdiu Účasť žien na vynálezcovskej činnosti: dôkazy z údajov EPO, prvú svojho druhu v Európe.

Štúdia založená na európskych patentových prihláškach podaných v rokoch 1978 až 2019 poskytuje dôkazy o prítomnosti vynálezkýň v rôznych krajinách, obdobiach, technologických oblastiach a profiloch patentových prihlasovateľov. Poukazuje na pretrvávajúci rodový rozdiel v patentovaní v Európe a navrhuje spôsoby, ako ho odstrániť.

Hlavné zistenia novej štúdie EPO:

  • Štúdia ukazuje, že aj keď sa podiel žien vo vede a technike v posledných desaťročiach zvyšuje, rovnosť s mužmi sa stále nedosiahla: ženy tvoria len 13,2 % európskych vynálezcov uvedených v patentových prihláškach, pričom podiel žien v Európe je nižší ako v Južnej Kórei (28,3 %), Číne (26,8 %) a USA (15 %).
  • Lotyšsko (30,6 %), Portugalsko (26,8 %), Chorvátsko (25,8 %), Španielsko (23,2 %) a Litva (21,4 %) majú najvyšší podiel vynálezkýň, kým Nemecko (10,0 %), Luxembursko (10,0 %), Lichtenštajnsko (9,6 %) a Rakúsko (8,0 %) majú najnižší podiel.
  • Silnejšia prítomnosť vynálezkýň je vo výskumných inštitúciách v sektoroch chemickej technológie a biologických vied, čo do značnej miery vysvetľuje rozdiely medzi krajinami.
  • Ženy sa častejšie nachádzajú vo vynálezcovských tímoch a nie sú individuálnymi vynálezkyňami. Odráža to zvyšujúcu sa deľbu intelektuálnej práce najmä v technologických oblastiach, v ktorých sa vynálezkyne zvyčajne špecializujú, čo je dobrým znamením pre budúcnosť žien pri patentovej ochrane.

Štúdiu nájdete na stránke EPO – www.epo.org/women-inventors