Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Nová priemyselná stratégia pre Európu

Európska komisia zverejnila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Jej súčasťou je aj Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva.

Detailné informácie nájdete po kliknutí na nasledujúci link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_416