Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Konvergencia praxe v oblastiach prieskumu jednotnosti vynálezu a určenia pôvodcu

Prijatím Strategického plánu 2023 sa Európsky patentový úrad zaviazal spustiť diskusiu o konvergencii praxe v zmluvných štátoch Európskeho patentového dohovoru. Prvé dve pracovné skupiny vytvorené s cieľom preskúmať možné spoločné postupy v oblastiach prieskum jednotnosti vynálezu a určenie pôvodcu vypracovali prvé návrhy odporúčaní.

Status report - Convergence of Practice (PDF, 162,7 kB) (.pdf, 158 kB)
WG1-I -- Unity of invention - Summary of results of the questionnaire (PDF, 475,0 kB) (.pdf, 463 kB)
WG1-II -- Unity of invention - Discussion paper (PDF, 374,9 kB) (.pdf, 366 kB)
WG2-I -- Designation of inventor - Summary of results of the questionnaire (PDF, 139,2 kB) (.pdf, 135 kB)
WG2-II -- Designation of inventor - Discussion paper (PDF, 118,1 kB) (.pdf, 115 kB)

Pripomienky k daným materiálom je možné zaslať na e-mailovú adresu: marian.michalovsky@indprop.gov.sk do 15. septembra 2020.